پرسپولیسی ها برانکو را تحریم می کنند؟

[unable to retrieve full-text content]

مشکلات مالی ممکن است پرسپولیس را وارد مرحله جدیدی از چالش ها کند.