مقاومت دارویی باکتری ها و کشف راهی جدید برای مقابله با آن

[unable to retrieve full-text content]

پژوهشگران می گویند به جای تکیه بر آنتی بیوتیک ها، درمان های مبتنی بر میزبان رویکرد مناسب تری برای تقویت پاسخ سیستم ایمنی بیمار است.