همکاری امنیتی خودروسازان بزرگ جهان با دولت چین

[unable to retrieve full-text content]

سال ها است که دولت چین تولیدکنندگان خودرو و شهروندان خود را تحت فشار قرار می دهد که برای کاهش میزان آلودگی کشور از وسایل نقلیه هیبرد و الکتریکی استفاده کنند. اما خیلی از این وسایل نقلیه که به عنوان “وسایل نقلیه انرژی های جدید” شناخته می شوند، موقعیت مکانی راننده را نیز ردگیری می کنند و بر اساس گزارش جدید Associated Press تعدادی از مقامات و نهاد های دولتی نیز به این داده ها دسترسی دارند. بر اساس این گزارش بیش از ۲۰۰ تولید کننده (هم خارجی و هم داخلی) این اطلاعات را به مراکز نظارت دولتی انتقال می دهند که “مرکز تحقیقات، نظارت و جمع آوری داده های عمومی وسایل نقلیه الکتریکی شانگهای” و ” ائتلاف ملی و بزرگ اطلاعات وسایل نقلیه انرژی های جدید ” از مهم ترین آن ها هستند.