موفقیتی که در نیمه راه بازماند: نگذاشتند آیمود جان بگیرد

[unable to retrieve full-text content]

سیناپرس: نیمه بهمن سال ۱۳۸۵ بود که خبری از یک موفقیت و یک کشف بزرگ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت نهم از سوی رسانه ها منتشر شد.