حمله پرسپولیسی ها به صفحه شخصی صادق محرمی

[unable to retrieve full-text content]

طرفداران پرسپولیس با هجوم به صفحه شخصی صادق محرمی به انتقاد از او بابت جدایی در بدترین وضعیت پرسپولیس پرداختند.