همراه اول حامی نمایش رسول، بزرگ ترین نمایش میدانی شد

[unable to retrieve full-text content]

همراه اول حامی نمایش بزرگ رسول خواهد بود. این نمایش میدانی در فضای سه هزار متر مربعی در منطقه رهنگی و گردشگری عباس آباد اجرا می شود.