گزارش زومیت از واحد فناوری سالن همراه اول در تلکام ۹۷

[unable to retrieve full-text content]

همراه اول امسال در نمایشگاه با رونمایی از کاربردهای مختلف ۵ G در قالب دموهایی از دانشگاه شریف و تربیت مدرس توانست توانمندی های پلتفرم پیاده سازی شده را به نمایش بگذارد .