کشف نخستین قمر فراخورشیدی که چهار برابر سیاره زمین است

[unable to retrieve full-text content]

نخستین قمر فراخورشیدی را احتمالا جایی در خارج از منظومه شمسی کشف کرده ایم. نخستین قمر فراخورشیدی مطابق بررسی ها چهار برابر سیاره زمین بزرگی دارد.
احتمالا با توجه به تعداد بالای اقمار موجود در منظومه شمسی شاید تصور کنید که در خارج از منظومه شمسی نیز اوضاع بر همین قرار است و تعداد زیادی قمر فراخورشیدی وجود دارد. اما قمر های فراخورشیدی تاکنون در تیررس تلسکوپ های ما قرار نگرفته بودند. به نظر می رسد قمرها در خارج از منظومه شمسی چندان فراوانی ندارند.
سال گذشته دو ستاره شناس به نام های الکس تیچی (Alex Teachey) و دیوید کیپینگ (David Kipping) از دانشگاه کلمبیا اعلام کردند که نخستین جرم مشکوک به قمر فراخورشیدی را در خارج از منظومه شمسی به دام انداخته اند. آنها این کشف اولیه خود را با استفاده از داده های تلسکوپ فضایی کپلر به انجام رسانده بودند.
اکنون آنها با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل مشاهدات متعاقب دیگری را به انجام رسانده اند. این مشاهدات شواهد قدرتمندتری برای پشتیبانی از کشف آنها از نخستین قمر فراخورشیدی ارائه می کند. کیپینگ در این زمینه بیان می کند :

این برای نخستین بار است که ما …