چرا اقدام منشوری شجاع خلیل زاده با بونجاح افتخار آمیز است؟

[unable to retrieve full-text content]

عده ای در فضای مجازی همیشه به دنبال بهانه هستند تا به پیج رقبا حمله کنند.