ایجاد کسب و کار از طریق خطوط تلفن چگونه امکان پذیر است؟

[unable to retrieve full-text content]

در دومین روز نمایشگاه تلکام ۹۷ شرکت مخابرات کارگاهی با عنوان «ایجاد کسب و کار از طریق خطوط تلفن» برگزار کرد که در آن صاحبان کسب و کار های خدماتی حضور داشتند.
این کارگاه توسط «حمید حیدری» عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی «آرین وب پارس» برگزار و در آن خدمات این استارتاپ معرفی شد.
انتقال محتواهای تجاری سازی شده از طریق خطوط تلفن به دو شکل VIR و CALL CENTER صورت می گیرد. حیدری توضیح داد که در شیوه VIR محتوا به صورت ضبط شده به مخاطبان ارائه می شود مانند شماره هایی که محتواهای سرگرمی و کودکانه ارائه می کنند و هزینه آنها روی قبض تلفن کاربر اضافه می شود:

«افراد یا شرکت هایی که تمایل دارند چنین خدماتی را ارائه کنند می توانند مجوزهای خود را ارائه کرده تا سرشماره ای به آنها تعلق گیرد. محتوایی که آنها ارائه می کنند به تائید شرکت مخابرات رسیده و پس از آن ارائه می شود.»

شکل دوم خدمات تلفنی که شرکت های بزرگ ارائه دهنده خدمات بیشتر از آن استفاده می کنند، CALL CENTER است که در آن مشاوره به صورت تلفنی انجام می شود و مشاوران می توانند بنا به درخواست صاحب شغل متمرکز یا غیر متمرکز باشند.
آنطور که …