قابلیت جدید گوگل برای نمایش نتایج جستجوها

[unable to retrieve full-text content]

گوگل اخیراً از یک ویژگی جدید جستجو رونمایی کرد که به گفته خودش، یک “تحول اساسی” در جستجو و پیدا کردن محتوا برای کاربران روی اینترنت می باشد. تمام تمرکز این به روز رسانی بر روی تغییر به سمت شخصی سازی بیشتر نتایج جستجوها است.