اعمال محدودیت جغرافیایی در اینستاگرام

[unable to retrieve full-text content]

به تازگی اینستاگرام ویژگی جدیدی را افزوده است که افراد می توانند مشخص کنند کاربران کدام کشورها بتوانند پست های آنها را مشاهده کنند.