تغییرات قانون بیمه شخص ثالث؛ از تخفیف ۵ درصدی به ازای هر سال تا حذف نشدن تخفیف ها با یک تصادف

تغییرات قانون بیمه شخص ثالث؛ از تخفیف 5 درصدی به ازای هر سال تا حذف نشدن تخفیف ها با یک تصادف

از روز سه شنبه (۱۷ بهمن ماه) تخفیف های عدم خسارت بیمه ثالث تغییر کرده است. این تغییرات براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث اعمال می شود.
به گزارش ایسنا، براساس ماده ۶ آیین نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف همان ۷۰ درصد خواهد بود که در یک دوره ۱۴ ساله به حداکثر تخفیف می رسد. هر چند در نگاه اول این موضوع می تواند یک نکته منفی تلقی می شود اما باید خاطرنشان کرد بیمه ایران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مالکان دوره انتظاری را در نظر گرفته است تا قیمت بیمه افزایش پیدا نکند.

به صورتی که تخفیف یک بیمه نامه با ۵ سال تخفیف در آیین نامه قدیم ۴۰ درصد بود که در آیین نامه جدید ۳ سال دوره انتظار در نظر گرفته شده تا بیمه با ۶ سال عدم خسارت تمدید شود.
اما از سوی دیگر این قانون تا حدی به نفع مشتریان نیز اصلاح شده است، بدین صورت که در گذشته بیمه گذاران اعتراض داشتند که با یک بار خسارت نباید تمام تخفیفات سال های گذشته از بین برود. این دغدغه مردم در آیین نامه جدید بر طرف شده و از این پس در صورت خسارت تمام تخفیفات بیمه گذار به یک باره از بین نمی رود بلکه این کاهش تخفیفات پلکانی است.
همچنین
ماده ۴ ـ حق بیمه پایه آن دسته از وسایل نقلیه ای که مشمول هر یک از بندهای جدول زیر باشند، به میزان درصدهای تعیین شده افزایش می یابد:

ردیف
مصادیق افزایش حق بیمه پایه
درصد افزایش حق بیمه پایه

۱
وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس و تاکسی و مسافرکش شخصی درون شهری
۱۰

۲
وسایل نقلیه سواری تاکسی و مسافرکش شخصی برون شهری
۲۰

۳
وسایل نقلیه ویژه حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل
۲۵

۴
وسایل نقلیه …

اخبار پیشنهادی:

Let’s block ads! (Why?)